wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Warszawa, 25.05.2018r.


Chcemy, aby każdy, kto korzysta z naszej witryny miał pewność, że w najmniejszym stopniu nie naruszamy, ani nie zamierzamy naruszać jego zaufania i prawa do prywatności. Dlatego przedstawiamy Państwu naszą Politykę prywatności i zaufania.

1. Dane Osobowe sklepu www.sharpsklep.pl
W czasie korzystania z sklepu www.sharpsklep.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

2. Niezapowiedziane Wiadomości
Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadam i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do sklepu www.sharpsklep.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

3. Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary sklepu www.sharpsklep.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

a) Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez http://www.sharpsklep.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania http://www.sharpsklep.pl
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w http://www.sharpsklep.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

b) Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez http://www.sharpsklep.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania http://www.sharpsklep.pl
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w http://www.sharpsklep.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

4. Wyłączenie odpowiedzialności
Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie mogę jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz każdych innych decyzji związanych z finansami. Nie ponoszę odpowiedzialności w przypadku, gdy dostarczony produkt nie będzie spełniał Twoich oczekiwań. Niemniej jednak staram się, aby oferowany produkt był najwyższej jakości.

5. Zastrzeżenia - BEZ GWARANCJI!
Choć dołożymy wszelkich starań, aby spełnić standardy określone w tej naszej Polityce prywatności i zaufania, wiemy, że nie istnieją w 100% bezpieczne systemy informatyczne. Rzetelność wobec naszych użytkowników wymaga więc, by podkreślić, że mogą wystąpić zdarzenia lub inne czynniki poza naszą kontrolą, których skutkiem będzie ujawnienie gromadzonych przez nas danych. Jeśli zdarzyłaby się taka zawiniona przez nas sytuacja, jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje w granicach i na zasadach przewidzianych przez prawo polskie.

Podkreślamy wszakże wyraźnie, że tylko dane osobowe podane podczas rejestracji w witrynie są w pełni chronione i nieujawniane publicznie na żadnej stronie witryny.

Inaczej wygląda sprawa danych osobowych podawanych przez użytkownika przy okazji przesyłania do witryny informacji, artykułów, wpisów do księgi gości, postów na forum i innych. Dane te są jawne i dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony witryny, na których zostały umieszczone. Nie mamy możliwości uchronienia użytkowników przed innymi osobami czy firmami, które te dane wykorzystają. Dlatego nie podlegają one w pełni naszej Polityce prywatności

Zawsze jednak w takich sytuacjach pozostawiamy użytkownikom prawo decyzji, czy chcą swoje dane upublicznić.

6. Zmiany w Polityce prywatności i zaufania. Informacja kontaktowa
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Zaufania bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników.

Zmiany w naszej Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Gości. Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę Prywatności i Zaufania.

Zarówno nas - wydawcę witryny, jak i każdego zarejestrowanego użytkownika obowiązuje zawsze aktualna Polityka prywatności. Zaglądaj tutaj od czasu do czasu, by sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w naszej Polityce prywatności.

W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji użytkowników serwisu. Prosimy w tym celu korzystać z formularza kontaktowego.

7. Bezpieczeństwo płatności
Składając zamówienie i wybierając sposób płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym, Klient przechodzi połączeniem szyfrowanym na stronę firmy autoryzującej, z którą
HTML-Serwis Ryszard Święcicki podpisał umowę o świadczeniu usługi. Klient dokonuje płatności na stronach firmy autoryzującej. Za całość takiej operacji odpowiada firma autoryzująca transakcje.
HTML-Serwis Ryszard Święcicki
nie otrzymuje dostępu do danych takich jak numer karty, numer konta czy dane autoryzujące określoną transakcję.

Data rozpoczęcia obowiązywania dokumentu: 25.05.2018r
Polityka prywatności

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób współpracujących z firmą HTML-Serwis Ryszard Święcicki

Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO.

Opisane poniżej zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

1 Administrator danych

 

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest:

HTML-Serwis Ryszard Święcicki, ul. Jeziorowa 57g, 03-991 Warszawa NIP: 524-136-23-22, Regon: 013126998

Mail: biuro@html-serwis.pl

 

2 Dane osobowe

 


Definicja zgodnie z art. 4 RODO:

”dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

W szczególności przetwarzamy następujące dane:

a. imię (imiona), nazwisko, adres email, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,

b. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego

 

3 Podstawa i cel przetwarzania

 

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, w przypadku korzystania z usług HTML-Serwis Ryszard Święcicki wystąpią trzy z nich:

a. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Brak woli podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

b. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią;

c. Dobrowolna zgoda na działania marketingowe.

Może Pan/ Pani jej udzielić na kilka sposobów: zapisując się do naszego newslettera, zapisując się i uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez HTML-Serwis Ryszard Święcicki, oraz we współpracy z partnerami firmy, oraz w każdy inny sposób zaproponowany przez HTML-Serwis Ryszard Święcicki. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić wykonanie pewnych czynności tj. wysyłanie korespondencji marketingowej lub udział w wydarzeniu.

d. obsługi procesu rejestracji, logowania do konta Klienta,

e. zawierania umowy za pośrednictwem Serwisu w szczególności składania i realizacji Zamówień, tj. umowy sprzedaży Klientom produktów oraz ich dostawy do Klienta i świadczenia usług Klientom,

f. rozpoczęcia procesu i obsługi zgłoszenia reklamacyjnego i serwisowego, tj. wypełnienie zobowiązań Usługodawcy,

g. ewentualnego dochodzenia roszczeń,

h. sprawnego prowadzenia i obsługi Serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa korzystana, tj. tworzenie raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron,

i. dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.

 

4 Okres przetwarzania danych

 

4.1 Dla danych przetwarzanych na podstawie:

 

Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz

Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią

Przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecia, dodatkowo z zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa.

 

4.2 Dla danych przetwarzanych na podstawie:

 

Dobrowolnej zgody

Przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania.

 

5 Przekazywanie danych

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4 Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

a. Producenci, dostawcy i dystrybutorzy rozwiązań IT oferowanych przez HTML-Serwis Ryszard Święcicki

b. Biura informacji gospodarczej

c. Instytucje finansowe i kredytowe

d. Podmioty, które przetwarzają Pana/ Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

6 Uprawnienia związane z faktem przetwarzania danych

 

6.1 Dla danych przetwarzanych na podstawie:

 

Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz

Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią

Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 

a. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

b. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

c. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

e. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

f. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres biuro@html-serwis.pl Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

 

6.2 Dla danych przetwarzanych na podstawie:

 

Dobrowolnej zgody

Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

b. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

c. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

e. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

f. Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres biuro@html-serwis.pl. Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

 

6.3 Odpowiedź Administratora

 

Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie, w zakresie podjętych działań. (art.. 12 RODO)

 

6.4 Skarga

 

Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorującego.


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu